Chưa có thông tin

LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
 • ​Đồng Nai có 11 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội
 • ​Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công tốt đẹp
 • ​Thông báo về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội
 

 Văn bản hướng dẫn bầu cử

 
 • Báo cáo số 1153/BC-TBPTCTTT của Tiểu ban phụ trách công tác tuyên truyền UBBC tỉnh Đồng Nai ngày 25/5/2016 về c/tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 (Từ ngày 19/5 - 25/5/2016).
 • Văn bản số 179/UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 19/5/2016 về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.
 • Báo cáo số 153/BC-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 12/5/2016 về tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (từ ngày 6/5/2016 đến 12/5/2016).
 • Thông báo kết luận số 139/TBKL-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 6 tháng 5 năm 2016 về phiên họp giao ban lần thứ 4 của Ủy ban bầu cử tỉnh.
 • Thông báo số 134/TB-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 5 tháng 5 năm 2016 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tỉnh tại Hội nghị triển khai một số nội dung công tác bầu cử và hướng dẫn xây dựng chương trình hành động
 • Văn bản số 122/UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc thay đổi hình thức tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về công tác bầu cử và hướng dẫn xây dựng Chương trình hành động cho ứng cử viên.
 • Quyết định số 115/QĐ-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 25/4/2016 về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
 • Văn bản số 1092/TBPTCTTT của Tiểu ban phụ trách công tác tuyên truyền UBBC tỉnh Đồng Nai ngày 19/5/2016 về việc tăng cường công tác tuyên truyền và b/c tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh ĐNai nhiệm kỳ 2016-2021
 • Văn bản số 170/UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 18/5/2016 về việc hướng dẫn cách ghi thông tin một số nội dung trong các biên bản, biểu thống kê phục vụ bầu cử.
 • Báo cáo số 1011/BC-TBPTCTTT của Tiểu ban phụ trách công tác tuyên truyền UBBC tỉnh Đồng Nai ngày 11/5/2016 về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 (Từ ngày 5/5 - 10/5/2016)
 • Báo cáo số 135/BC-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 5/5/2016 về tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (từ ngày 22/4/2016 đến 6/5/2016).
 • Văn bản số 278/VPHĐBCQG-PL của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia ngày 16/4/2016 về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.
 • Giấy mời số 119/GM-UBBC của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai ngày 26/4/2016 về dự Hội nghị triển khai một số nội dung về công tác bầu cử và hướng dẫn xây dựng Chương trình hành động cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai.
 • Lịch tiếp xúc cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV
 • ​​​​
  THÔNG BÁO
  VIDEO HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ
 • Tuyên Quang: Tổng kết cuộc bầu cử
 • Quốc hội khóa mới qua kết quả bầu cử
 • Kết quả bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp (P2)
 • Thư viện video
  AUDIO HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ
 • Tuyên Quang: Tổng kết cuộc bầu cử
 • Thành phố Biên Hòa tổng kết công tác bầu cử
 • Cử tri đặc biệt quan tâm và kỳ vọng vào đại biểu dân cử
 • Thư viện audio
  THƯ VIỆN ẢNH
   
  Về đầu