Trang chủ : Nội dung Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Nội dung

 
Cảng Đồng Nai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Cập nhật 24-04-2017 09:20
(Vietnam Logistics Review) Sáng ngày 20.4.2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên nhằm báo cáo kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 và các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 15.3.2016, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, tổng doanh thu đạt được là 428.569 triệu đồng, trong đó doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh là 421.917 triệu đồng vượt 31% so với cùng kỳ và vượt 19.9% so với chỉ tiêu đại hội cổ đông giao. Nộp ngân sách 21.640 triệu đồng vượt 231.04% so cùng kỳ và vượt 52.4% so với chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông giao.

 

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Trong đó, ngành hàng tổng hợp sản lượng đạt 4.572.354 tấn, vượt 30% so cùng kỳ, doanh thu đạt 255.573 triệu đồng vượt 25% so cùng kỳ. Riêng ngành container và kho vận logistics sản lượng đạt 374.283TEU vượt 11% so cùng kỳ, doanh thu đạt 166.343 triệu đồng vượt 32% so cùng kỳ.  Đặc biệt, tình hình sản xuất năm 2016, công ty đã tận dụng khai thác công năng bến tàu 30.000 DWT tại Gò Dầu để nâng cao khả năng tiếp nhận đội tàu lớn, đầu tư thêm cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất.

 

Các Cổ đông tham dự Đại hội

Năm 2016, tình hình kinh tế có nhiều diễn biến tích cực, triển vọng tăng trưởng của ngành cảng biển khả quan hơn. Nguồn vốn FDI chảy vào lĩnh vực sản xuất tăng, bao gồm: dịch vụ kho bãi, bốc dỡ và vận chuyển. Trải qua một năm tích cực sẽ làm nền tảng cho mục tiêu phát triển các hoạt động kinh doanh năm 2017 của Cảng Đồng Nai.

Nguồn: Vietnam Logistics Review​

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP