Trang chủ : Nội dung Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Nội dung

 
Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 Cập nhật 31-07-2017 08:17
Chiều ngày 28/7/2017, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tại Vũng Tàu. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT cùng các lãnh đạo trong Ban Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn, Giám đốc/Phó Giám đốc các bộ phận, các Cảng cùng các Trưởng/Phó ban trực thuộc các Cảng, Ban Kiểm soát nội bộ và Ban kế hoạch chiến lược dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuấn.

​Hội nghị được nghe Báo cáo sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty theo từng lĩnh vực hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2017, với điều kiện khó khăn kinh tế chung, diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và đặc biệt là sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động trong ngành, song với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan ban ngành trong tỉnh, Ban lãnh đạo PDN đã có những chỉ đạo sâu sát, kiên quyết, phát huy sức mạnh tập thể của CB-CNV hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh nhà và hỗ trợ tích cực trong công tác xã hội cộng đồng do Tổng Công ty Sonadezi triển khai, cùng tham gia hỗ trợ các đơn vị có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

http://123.30.110.188:1262/Dost_AnhSuKien/Hinh%20Cang/Hop%20so%20ket.jpg
Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Thành quả 1/2 chặng đường của năm 2017, PDN đã thực hiện đạt và vượt so kế hoạch các chỉ tiêu SXKD do Tổng Công ty giao. Cụ thể, ngành hàng tổng hợp đạt 3.050.000 tấn, vượt 42% so cùng kỳ; hàng container đạt 181.107 teu, vượt 2% so cùng kỳ. Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 244.705 triệu đồng, đạt 55,6% so kế hoạch năm và vượt 29,7% so cùng kỳ; LNTT đạt 46.180 triệu đồng, đạt 64,1% so kế hoạch năm và vượt 42% so cùng kỳ. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm mang lại nhiều khả quan, hứa hẹn niềm vui và hy vọng cho toàn thể Ban lãnh đạo và tập thể CB-CNV sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Tổng Công ty Sonadezi giao cho năm 2017.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2017, PDN định hướng tập trung một số nhiệm vụ cơ bản như: Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng; Làm việc với sở ban ngành về việc xin rẽ phải vào Cảng LBT, nâng cấp bến A3 và B3 Cảng Gò Dầu; Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ; Nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của Nhà nước và Công ty nhằm đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh nhà; Chăm sóc khách hàng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.
Ban Quản trị Website
 
 

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP