Trang chủ : noi-dung-thong-bao Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Nội dung thông báo

 
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2018
Công ty CP Cảng Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2018. Tài liệu cuộc họp đã được đăng tải trên website Công ty kể từ ngày 03/04/2018.

Ngày thông báo: 03-04-2018
In nội dung
File đính kèm:
Thư mời Cổ đông dự họp.pdf

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP