Trang chủ : dia-chi-lien-he Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Địa chỉ liên hệ

 

Tên cá nh​ân​

Chức vụ

Số điện thoại

Email

​Trần Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT​

0251 3832225

tthai@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tổng Giám Đốc

0251 3832225

nntuan@dongnaiport.com.vn

Đỗ Văn Sâm

Phó Tổng Giám Đốc

0251 3832225

dvsam@dongnaiport.com.vn

Trần Văn Nguyên

Phó Tổng Giám Đốc

0251 3832225

tvnguyen@dongnaiport.com.vn

   Phạm Văn Huy

Giám đốc Cảng Long Bình Tân

0913 940021

pvhuy@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Quang Sơn

P.Giám đốc Cảng Long Bình Tân

0989 299919

nqson@dongnaiport.com.vn

Lê Đức Bình

Giám Đốc cảng Gò Dầu

0985 053838

ldbinh@dongnaiport.com.vn

Huỳnh Ngọc Tuấn

Kế toán trưởng, GĐ Phòng tài chính kế toán

0913 610073

hntuan@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Duy Khiêm

GĐ Phòng Tổ chức Nhân sự

0909 690014

ndkhiem@dongnaiport.com.vn

Đinh Cường Lân

P.GĐ Phòng Tổ chức Nhân sự

0165.6779327

dclan@dongnaiport.com.vn

Tiết Thị Bạch Hiền

GĐ Phòng Kinh doanh

0917 683639

ttbhien@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Văn Ban

GĐ Phòng Kho vận Logistics

0913 940880

ban.nguyen@dongnaiport.com.vn

Hà Anh Dũng

GĐ Phòng Hành chính Tổng hợp

0913 130090

hadung@dongnaiport.com.vn

Đỗ Minh Tuấn

GĐ Phòng Kỹ thuật Công trình

0984 237490

dmtuan@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Thái Huy

P.GĐ Phòng Kỹ thuật Công trình

0977888676

nthuy@dongnaiport.com.vn

Huỳnh Trọng Nhân

GĐ Phòng Dự án Công nghệ

  0902591279

htnhan@dongnaiport.com.vn

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP