Trang chủ : Công bố thông tin Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Công bố thông tin

 
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2020 (01/04/2020)
PDN công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2020. Xem tiếp
Hồ sơ ứng cử/ đề cử Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020 (30/03/2020)
Hồ sơ ứng cử/ đề cử Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2016-2020 Xem tiếp
Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (30/03/2020)
Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem tiếp
Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS (27/03/2020)
PDN công bố Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS. Xem tiếp
PDN công bố thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ... (25/03/2020)
PDN công bố thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào KCN Tân Đức - Bình Thuận (25/03/2020)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào KCN Tân Đức - Bình Thuận Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty (25/03/2020)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty. Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (25/03/2020)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Xem tiếp
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên n... (26/02/2020)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường... (26/02/2020)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Xem tiếp
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP